KO SMO MI


Milović Company je porodična kompanija sa osnovnim aktivnostima u oblasti gradnje i proboja puteva, zemljanih radova, transporta, uvozom i prodajom guma za teretna vozila.

Tradicija kompanije duga je više od 30 godina tokom kojih je gradila ugled i znanje na mnogim domaćim i inostranim projektima. Izborom najbolje opreme. kvalitetnih Ijudi i sopstvenom službom održavanja u stanju je da profesionalno odgovori svim zahtjevima u poslovima niskogradnje.